Haluatko tietää toimivatko kiinteistösi laitteet oikein?
Haluatko säästää energiaa?


Useim­mis­ta kiin­teistöistä löytyy pa­ran­ta­mi­sen ja tehos­ta­mi­sen va­raa. Säästöpo­ten­ti­aa­lia löytyy yleensä 5—15%, ja usein il­man ylimääräisiä laite­inves­toin­te­ja.


Uusi kiin­teistö ei ole lait­tei­den oi­kean toi­min­nan tae, mut­ta mitä uu­dem­pi kiin­teistönne on, sitä pa­rem­pi on yleensä lait­teis­to, jol­la säätöjä hal­li­taan.
Erinom säätää ja optimoi kiinteistösi laitteet. Optimoinnilla säästöä 5—15%, usein ilman laiteinvestointeja.